Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429024 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

pi tran - ID: 1429024
 IP & Posted by:  183.80.242.224 on March 8, 2018 at 8:19am
 Updated by:  March 9, 2018 at 12:55am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  sự nghiệp và gia đình Translate to English
 Free Time:  gym và âm nhạc Translate to English
 I Am:  nghiêm túc trong công việc và tình cảm lẫn trong cuộc sống... Translate to English
 Looking For:  1 người đàn ông có sự nghiệp,biết quan tâm lo lắng cho người yêu về tinh thần và cuộc sống.nếu hợp sẽ tiến xa.. Translate to English

Back | Send Email to pi tran (ID: 1429024)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.