Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429325 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Di tim hanhfuc - ID: 1429325
 IP & Posted by:  113.185.14.227 on March 12, 2018 at 8:10pm
 Updated by:  March 12, 2018 at 10:08pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TP Hồ Chí Min
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kiếm tiền và tìm một gia đình Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, Coffee cùng bạn Translate to English
 I Am:  Ít nói, sống nội tâm, Translate to English
 Looking For:  Lớn tuổi trên 40,công việc ổn định, tài chính vững, biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ, ai thích hợp LH 012 không bay hai 76 bay 10 Translate to English

Back | Send Email to Di tim hanhfuc (ID: 1429325)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.