Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429393 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần Quốc Mi - ID: 1429393
 IP & Posted by:  171.251.48.110 on March 13, 2018 at 8:02pm
 Updated by:  March 13, 2018 at 9:15pm
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  hướng đến tương lai không quay về quá khứ Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc và cafe Translate to English
 I Am:  vui tính hoạt bát và chắc không năng động!!! Translate to English
 Looking For:  ai cũng được miễn là nữ!! Translate to English

Back | Send Email to Trần Quốc Mi (ID: 1429393)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.