Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429787 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tuyet Nguyen - ID: 1429787
 IP & Posted by:  14.237.189.174 on March 19, 2018 at 9:29am
 Updated by:  April 15, 2018 at 12:39am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Binh thuan
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ nói sau Translate to English
 Free Time:  Lúc rãnh rỗi sẽ thích đi dạo , thích tự nấu những món ăn ngon cho gia đình Translate to English
 I Am:  Tính tình hòa đòng vui vẻ , hiền Translate to English
 Looking For:  Tìm kiếm một người bạn nếu hợp có thể tiến xa hơn Translate to English

Back | Send Email to Tuyet Nguyen (ID: 1429787)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.