Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430153 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoa - ID: 1430153
 IP & Posted by:  192.31.242.195 on March 24, 2018 at 9:22am
 Updated by:  August 24, 2019 at 6:48pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SJ
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muon tim bạn tâm đầu ý hợp để tiến xa Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim, đi dạo, du lịch, thế thao Translate to English
 I Am:  vui vẽ, hoà đồng,tốt tính,tìm hiểu them sẽ thu vị hơn là tự nói về mính Translate to English
 Looking For:  Đặt điều kiện cho nhiều, đôi khi lại không như ý muốn rồii lại thất vọng. Hãy đễ mọi sự tuỳ duyên Translate to English

Back | Send Email to Hoa (ID: 1430153)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.