Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430362 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Faded - ID: 1430362
 IP & Posted by:  27.74.247.12 on March 27, 2018 at 6:20pm
 Updated by:  April 3, 2018 at 11:31pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  185 lbs (85 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn, dài đều có, quan trọng là con đường đi đến đích sẽ đi ntn thôi Translate to English
 Free Time:  Đi lòng vòng, cafe, online xem film... Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, hiểu chuyện, tâm lý, biết cảm thông chia sẻ... Translate to English
 Looking For:  Quan trọng là cảm nhận về nhau ntn, có cảm xúc hay ko. Tình cảm xuất phát từ cảm xúc dành cho nhau. Nếu có duyên, có cảm xúc thì cứ cho nhau cơ hội... Translate to English

Back | Send Email to Faded (ID: 1430362)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.