Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430381 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Blue - ID: 1430381
 IP & Posted by:  113.173.50.174 on March 28, 2018 at 12:06am
 Updated by:  March 28, 2018 at 9:27pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current grad school student
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Một gia đình bình dị Translate to English
 Free Time:  Chơi với cún, đọc sách, du lịch Translate to English
 I Am:  Khá đơn giản, thích trẻ con, thích một người đàn ông chính chắn. Vui vẻ, nghiêm túc Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông biết nghiêm túc trong một mối quan hệ, hãy liên lạc với tôi để biết nhiều hơn, 090 ba chín tám 6027 Translate to English

Back | Send Email to Blue (ID: 1430381)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.