Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430779 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng - ID: 1430779
 IP & Posted by:  113.173.1.194 on April 2, 2018 at 10:14pm
 Updated by:  June 18, 2019 at 11:18pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Zip:  0933592194
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mong muốn tìm 1 nửa thật sự để chia sẻ vui buồn trong cs. Translate to English
 Free Time:  tập gym cfe và đi câu cá Translate to English
 I Am:  hãy cùng trò chuyện rồi bạn hãy cẩm nhận nhé ĐT. zalo: không chín 33 năm chín 2 mot chin bon Translate to English
 Looking For:  1 người biết quý trọng gd để có thể cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cs . vạn sự tùy duyên 😀 Translate to English

Back | Send Email to Hoàng (ID: 1430779)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.