Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430926 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Peacefullife - ID: 1430926
 IP & Posted by:  27.2.0.180 on April 4, 2018 at 4:30pm
 Updated by:  May 22, 2018 at 5:05pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Văn Phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nghe nhạc, đi dạo, dành thời gian cho gia đình & gặp gỡ bạn bè Translate to English
 I Am:  người hướng nội thích sự đơn giản, đôi lúc cười nói vô tư nhưng đôi lúc hay suy nghĩ nhiều... Translate to English
 Looking For:  Người đàng hoàng nghiêm túc. Mạng là ảo mong tìm bạn tốt là thật Translate to English

Back | Send Email to Peacefullife (ID: 1430926)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.