Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430930 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TRAN THANH THUY - ID: 1430930
 IP & Posted by:  42.113.165.94 on April 4, 2018 at 5:41pm
 Updated by:  April 4, 2018 at 5:45pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Du Lich
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm kiếm và xây dựng 1 gia đình luôn đầy ấp tiếng cượi Translate to English
 Free Time:  Đọc sách Translate to English
 I Am:  Vui vẻ , chân thành , nghiêm túc trong tình cảm , thích đi du lịch Translate to English
 Looking For:  Bạn Nam có cùng sở thích , đặc biệt có chiều sâu tâm hồn Translate to English

Back | Send Email to TRAN THANH THUY (ID: 1430930)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.