Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431015 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Vương - ID: 1431015
 IP & Posted by:  14.186.202.107 on April 6, 2018 at 12:44am
 Updated by:  June 27, 2018 at 12:03pm
 Gender:  Male
 Age:  31
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Trước : tìm hiểu Sau : tiến đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  đi dạo..... Translate to English
 I Am:  gặp sẽ biết. Translate to English
 Looking For:  liên hệ qua dien thoai , không chín một bảy , tám không , sáu không , một một Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Vương (ID: 1431015)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.