Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431146 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngoc - ID: 1431146
 IP & Posted by:  14.176.172.82 on April 8, 2018 at 4:09am
 Updated by:  April 14, 2018 at 4:35pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm tốt công việc. Translate to English
 Free Time:  Sẽ nói sau Translate to English
 I Am:  Tôi là 1 người thẵng thắn, nhiệt tình với bạn bè, đồng nghiệp nhưng lại là 1 người ít nói. Translate to English
 Looking For:  Tôi cần tìm 1 người đàn ông trung thực, cùng tôi nắm tay nhau đi đến trọn cuộc đời này, iu thương, chăm sóc tôi Translate to English

Back | Send Email to Ngoc (ID: 1431146)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.