Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431364 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kiều Oanh - ID: 1431364
 IP & Posted by:  42.117.17.168 on April 11, 2018 at 8:45am
 Updated by:  April 11, 2018 at 4:56pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm người đàn ông phù hợp với bản thân và muốn tính đến chuyện lâu dài. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, nghiên cứu sách. Translate to English
 I Am:  Vui tính, hoà đồng, dễ gần và giàu tình cảm. Translate to English
 Looking For:  Chung thuỷ, công việc ổn định, thương yêu, chăm sóc gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Kiều Oanh (ID: 1431364)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.