Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431506 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Thái - ID: 1431506
 IP & Posted by:  14.168.146.166 on April 14, 2018 at 8:39am
 Updated by:  April 15, 2018 at 9:26pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hà Nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  bán hàng online
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn kết hôn Translate to English
 Free Time:  đọc báo, xem phim, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  thích vui vẻ, sống có trách nhiệm với mọi người. người yêu thương nhất là cha và mẹ Translate to English
 Looking For:  “Có toàn quyền quyết định mọi việc trong cuộc sống của mình” Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Thái (ID: 1431506)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.