Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431559 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

🌸Thu Thảo - ID: 1431559
 IP & Posted by:  118.68.55.36 on April 15, 2018 at 6:56am
 Updated by:  June 22, 2018 at 7:41pm
 Gender:  Female
 Age:  18
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Học nghề
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Học nghề cho giỏi để kiếm tiền ☺️ Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc. Translate to English
 I Am:  Mọi người hay nói Thảo tính trầm... nhưng đã quen rồi Thảo nói rất nhiều đấy 😁 Translate to English
 Looking For:  Một người bạn để có thể chia sẽ tất cả buồn vui 😊 Liên lạc với Thảo 01227455791 Thân ái. Translate to English

Back | Send Email to 🌸Thu Thảo (ID: 1431559)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.