Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431566 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Việt Hưng - ID: 1431566
 IP & Posted by:  171.250.179.110 on April 15, 2018 at 10:14am
 Updated by:  May 7, 2018 at 1:34am
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Công chức
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Tìm một người Bạn nữ chân thành, hiểu biết, chia sẻ, trò chuyện tâm sự trong cuộc sống. Đừng hiểu lầm. Mình không có nhu cầu về kinh tế. Cảm ơn ! Thích thoải mái và hợp nhau thôi. Translate to English
 Free Time:  Đọc báo, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Người mang nhiều tâm sự. Nếu muốn có thể gọi hoặc kết bạn Zalo với mình. Không Chín Bảy Ba Bảy Ba Không Hai Sáu Năm Translate to English
 Looking For:  Người Phụ nữ bằng hoặc hơn tuổi, chân thành, hiểu biết về có thể tâm sự trò chuyện trong cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to Việt Hưng (ID: 1431566)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.