Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431665 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyet - ID: 1431665
 IP & Posted by:  209.58.136.200 on April 17, 2018 at 2:11am
 Updated by:  April 18, 2018 at 4:27pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Los Angeles
 State/Province:  California
 Zip:  90001
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Self employed
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hey, tôi là một người tích cực và mục tiêu của tôi là sống một cuộc sống trọn vẹn đầy niềm vui. Translate to English
 Free Time:  Tôi thích viết bài thơ đặc biệt là khi tôi đang một mình .. tôi tin rằng tôi sẽ được cử hành một ngày nào đó Translate to English
 I Am:  I am Nguyet, i'm an American born Vietnamese. i believe this space has limit and you can get to know me when you hit me Translate to English
 Looking For:  Có rất nhiều người không nghiêm trọng trong cuộc sống, một người sẽ lãng phí thời gian của người khác. tôi không tìm kiếm những loại người như vậy, thay vì tôi muốn một người nghiêm túc và trưởng thành trong tự nhiên cho một mối quan hệ nghiêm túc. Translate to English

Back | Send Email to Nguyet (ID: 1431665)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.