Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431715 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ai mua trang - ID: 1431715
 IP & Posted by:  82.232.21.176 on April 18, 2018 at 2:35am
 Updated by:  April 20, 2018 at 4:45pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Chỉ mong được sống thanh thản, k bon chen với thế giới chung quanh Translate to English
 Free Time:  đi phượt, đọc sách, xem Phim Translate to English
 I Am:  sự thật vẫn là sự thật Translate to English
 Looking For:  Tôi thích những bạn trẻ vì họ còn giữ được sự hồn nhiên, niềm hy vọng cho tương lai và gầy dựng cho mình 1 cuộc sống hạnh phúc. Làm bạn để nói chuyện, chia sẽ kinh nghiệm sống hay những giấc mơ mà ta chưa thực hiện được. Translate to English

Back | Send Email to ai mua trang (ID: 1431715)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.