Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431833 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thang - ID: 1431833
 IP & Posted by:  14.187.7.207 on April 20, 2018 at 1:31am
 Updated by:  May 16, 2018 at 2:18am
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  6 Feet 1 Inches (185 cm)
 Weight:  195 lbs (89 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nghiêm túc và tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  chơi thể thao, giải trí, xem phim Translate to English
 I Am:  dễ gần, hiền lành, thân thiện 0966760 sáu sáu sáu daithangme@gmail.com Translate to English
 Looking For:  hiền lành, biết chăm lo cuộc sống gia đình và sự nghiệp Translate to English

Back | Send Email to Thang (ID: 1431833)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.