Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431851 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Uyen Ly - ID: 1431851
 IP & Posted by:  118.68.118.129 on April 20, 2018 at 8:51am
 Updated by:  July 22, 2018 at 5:06pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Fall Church
 State/Province:  Virginia
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cuộc sống bình an, khỏe mạnh & hạnh phúc. Translate to English
 Free Time:  Online. Translate to English
 I Am:  1 người coi trọng nhân cách & đạo đức. Đặc biệt, ko thích đàn ông hút thuốc vì bị khó thở khi ngửi khói thuốc lá. Translate to English
 Looking For:  1 người bình thường, hợp tính cách, sống đạo đức. Translate to English

Back | Send Email to Uyen Ly (ID: 1431851)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.