Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431962 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhi - ID: 1431962
 IP & Posted by:  113.161.60.96 on April 22, 2018 at 9:31am
 Updated by:  April 1, 2019 at 5:19pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn làm qen. Cùng nhau đi du lịch hihi Translate to English
 Free Time:  Mua sắm khi có thể Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng, đôi khi hay tủi thân hihi Translate to English
 Looking For:  Chân thành. Vui vẻ k nói dối Translate to English

Back | Send Email to Nhi (ID: 1431962)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.