Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432101 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

BichNguyen - ID: 1432101
 IP & Posted by:  171.226.146.84 on April 24, 2018 at 8:06am
 Updated by:  January 22, 2019 at 5:29pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đồng Nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Operator Bosch VN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Một gia đình nhỏ để yêu thương Translate to English
 Free Time:  Tôi thích đi du lịch lúc rãnh rỗi,cùng người thân bạn bè,hoặc chỉ đơn giản là chăm sóc gia đình yêu thương Translate to English
 I Am:  Bản thân có nhiều ưu điểm nhưng nhược điểm cũng khá nhiều. Translate to English
 Looking For:  Sâu sắc,tâm lý và biết quan tâm,chia sẽ Translate to English

Back | Send Email to BichNguyen (ID: 1432101)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.