Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432151 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Baby Dangiu - ID: 1432151
 IP & Posted by:  1.52.35.199 on April 24, 2018 at 10:20pm
 Updated by:  April 25, 2018 at 3:57am
 Gender:  Female
 Age:  18
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Đi học
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có tiền để đi học và trang trải cuộc sống hàng ngày Translate to English
 Free Time:  Lên mạng Translate to English
 I Am:  Ngoan hiền. Translate to English
 Looking For:  Em đang tìm kiếm 1 người tốt, có khả năng nuôi em đi học, trang trải giúp em cuộc sống hàng ngày.Em ở quê lên saigon đi học, không có điều kiện được trợ giúp từ gia đình, mọi thứ trước mắt rất khó khăn cho em. Translate to English

Back | Send Email to Baby Dangiu (ID: 1432151)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.