Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432211 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

phương - ID: 1432211
 IP & Posted by:  27.77.59.5 on April 25, 2018 at 4:11pm
 Updated by:  May 6, 2018 at 7:46am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  rạch giá
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  làm tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm một người yêu thương mình Translate to English
 Free Time:  lước web,nghe nhạc, đi cafe với bạn bè Translate to English
 I Am:  vui vẻ, hoà đồng, thẳng thắng , không thích lừa dối Translate to English
 Looking For:  vui vẻ, nghề nghiệp ổn định Translate to English

Back | Send Email to phương (ID: 1432211)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.