Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432248 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thi Chuc - ID: 1432248
 IP & Posted by:  171.248.15.108 on April 26, 2018 at 6:03am
 Updated by:  April 26, 2018 at 4:25pm
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  High School graduate
 Occupation:  may gia công
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   trước bạn bè sau tùy duyên Translate to English
 Free Time:  dọn dẹp nhà cửa, học nấu ăn , nghe nhạc nhẹ , coi phim hài Translate to English
 I Am:  nghèo hơi khó tính, xấu đẹp tùy người đối diện Translate to English
 Looking For:   bạn bè nam nữ 55 tới 66 nam phải độc thân ,ly dị , không nói lời dung tục, tương đối mọi phương diện , không cần tuyệt đối , Translate to English

Back | Send Email to Thi Chuc (ID: 1432248)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.