Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432291 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Trang - ID: 1432291
 IP & Posted by:  113.170.242.147 on April 26, 2018 at 9:39pm
 Updated by:  March 23, 2019 at 5:15am
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nhà quê
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:   Ổn định
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có khi đi hơn nữa cuộc đời, Mà sao chưa gặp được nguời mình thương. Có khi chỉ 1 buổi chiều, Lên đây gặp bạn...rồi thương suốt đời! Translate to English
 Free Time:  Làm những việc mình thích... Translate to English
 I Am:   Một phụ nữ không được đẹp...nên ế tới giờ! Translate to English
 Looking For:  ......tùy duyên thôi ! Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Trang (ID: 1432291)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.