Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432579 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

💞 Thắm 💞 - ID: 1432579
 IP & Posted by:  103.199.70.212 on May 1, 2018 at 8:58am
 Updated by:  October 24, 2018 at 3:55am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Looking For:  Không cần 1 người quá hoàn hảo đâu sống tình cảm là đc rồi, hợp nhau hay không là do mình thôi... Nghiêm túc không thích ai đùa giỡn để tránh mất time của cả 2 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Translate to English

Back | Send Email to 💞 Thắm 💞 (ID: 1432579)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.