Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432888 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mùa Ve sầu - ID: 1432888
 IP & Posted by:  116.100.65.188 on May 6, 2018 at 4:29pm
 Updated by:  May 20, 2018 at 5:50pm
 Gender:  Male
 Age:  62
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Mới nghỉ hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Một bạn đường, cùng đi đến cuối cuộc đời. Translate to English
 Free Time:  Xem TV,tập thể dục,dạo biển & rất thích câu cá. Translate to English
 I Am:  Quốc tịch Mỹ,nghỉ hưu non & đã trở về sống ở Vũng Tàu. LL Không tám 99 năm 11 năm 91. Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ tuổi từ 48-60, đang sống tại Vũng Tàu (chỉ tìm bạn ở BR-VT). Translate to English

Back | Send Email to Mùa Ve sầu (ID: 1432888)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.