Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432970 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Gái miền tây - ID: 1432970
 IP & Posted by:  123.28.227.211 on May 8, 2018 at 12:17am
 Updated by:  May 16, 2018 at 9:43pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Kiên giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Makeup trang điểm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 người kết bạn trăm năm Translate to English
 Free Time:  Tìm hiểu thêm trong cuộc sống... không chín bốn một không chín không sáu một Translate to English
 I Am:  Thẳng thắng, hoà đồng vui vẽ Translate to English
 Looking For:  Tìm 1 người cùng hoàn cảnh cũng đã dang dở 1 lần như mình, để hiểu nhau cảm thông nhau trong cuộc sống, và 1 người có ý thật lòng tìm 1 nữa còn lại của mình để đi hết đời còn lại. Hộp thư: ngaphan434@yahoo.com Translate to English

Back | Send Email to Gái miền tây (ID: 1432970)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.