Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433023 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cúc Họa Mi - ID: 1433023
 IP & Posted by:  42.114.162.148 on May 8, 2018 at 4:52pm
 Updated by:  March 26, 2020 at 6:15am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Long Xuyên
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Lúc nào cũng không ngừng phấn đấu Translate to English
 Free Time:  Xem tivi, đọc báo.. Translate to English
 I Am:  Con người sống thiên về tình cảm, có trách nhiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống.Rất ghét những điều giả dối. Translate to English
 Looking For:  Luôn muốn tìm được 1 người thấu hiểu và có thể nắm lấy tay mình cùng đi hết quãng đường còn lại. Translate to English

Back | Send Email to Cúc Họa Mi (ID: 1433023)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.