Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433050 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tanchau - ID: 1433050
 IP & Posted by:  27.78.215.219 on May 9, 2018 at 7:08am
 Updated by:  May 9, 2018 at 4:23pm
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  tp.hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Giam Đoc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kinh doanh thật tốt và tìm 1/2 còn lại Translate to English
 Free Time:  chơi thể thao, nghe nhạc, xem tin tức Translate to English
 I Am:  Sống có nguyên tắc riêng, kể cả trong công việc, hòa đồng với mọi người, không thích lăng nhăng Translate to English
 Looking For:  người của gia đình, biết cảm thông và chia sẽ, hiếu thảo với cha me... Translate to English

Back | Send Email to Tanchau (ID: 1433050)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.