Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433055 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần Kim Cúc - ID: 1433055
 IP & Posted by:  113.182.20.205 on May 9, 2018 at 8:41am
 Updated by:  May 12, 2018 at 5:17pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bà Rịa Vũng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm kiếm một nữa còn lại. Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, xem phim, dọn dẹp nhà cửa Translate to English
 I Am:  Tôi là một người phụ nữ đơn giãn như bao nhiêu người phụ nữ khác, tôi muốn được chăm sóc gia đình tương lai của mình Translate to English
 Looking For:  Tôi muốn tìm một người đàn ông chân thành, thông cảm, biết chia sẽ và tuổittừ 55 trở lên. Cảm ơn Translate to English

Back | Send Email to Trần Kim Cúc (ID: 1433055)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.