Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433113 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Liu - ID: 1433113
 IP & Posted by:  14.161.50.223 on May 10, 2018 at 6:39am
 Updated by:  May 25, 2018 at 6:51pm
 Gender:  Male
 Age:  26
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Singer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi muốn tìm cho mình 1 bến đỗ thật sự . Biết quan tâm chia sẻ và chăm sóc . Nếu ai đó cảm thấy tiến triển dc lâu thì inboox cho tôi nhé Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc và hát Translate to English
 I Am:  Thật tình . Chung tình . Thích sống chia sẻ và ngược lại Translate to English
 Looking For:  Thật tình không lăng nhăng . Biết quan tâm lo lắng . Không ghen bậy . Có kinh tế 1 chút Translate to English

Back | Send Email to Liu (ID: 1433113)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.