Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433397 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

manh huy - ID: 1433397
 IP & Posted by:  183.81.10.34 on May 14, 2018 at 11:01am
 Updated by:  May 21, 2018 at 4:37am
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  cong nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Bạn bè trước, hợp nhau lại đi xa hơn Translate to English
 Free Time:  chơi game, doc truyen, xem phim,làm bánh Translate to English
 I Am:  vui tính ,sống đơn giản, chân thành,ko nhậu, ko thuốc lá, ko cờ bạc gái gú lăng nhăn ,gia đình trên hết (sdt :ko chin ko tam xau ba bon bay ko hai ^^) Translate to English
 Looking For:   chân thành, vui tính ,ko sống ảo quá nặng , đặt gia đình lên trên hết Translate to English

Back | Send Email to manh huy (ID: 1433397)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.