Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433442 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phương Quyên - ID: 1433442
 IP & Posted by:  113.185.12.85 on May 15, 2018 at 5:24am
 Updated by:  March 7, 2019 at 9:46am
 Gender:  Female
 Age:  19
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Mỹ tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đi chơi với bạn bè hoặc ở nhà xem phim thư giản Translate to English
 I Am:  Vui vẻ dễ hoà đồng không thích giả tạo Translate to English
 Looking For:  Thân thiện tốt tính không đợi tra 0838278779 Translate to English

Back | Send Email to Phương Quyên (ID: 1433442)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.