Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433485 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen Levi - ID: 1433485
 IP & Posted by:  172.98.86.233 on May 15, 2018 at 8:47pm
 Updated by:  July 1, 2018 at 1:26pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Harrisburg
 State/Province:  Pennsylvania
 Zip:  17123
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Model
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  nguyenlevi2408@gmail.com.... Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, thích gặp gỡ những người mới, Đi xem phim, Dành thời gian với bạn bè, clubbing (thỉnh thoảng) Translate to English
 I Am:  tôi làm ME, tôi thành thật, trung thành, chăm chỉ, thích gặp gỡ những người mới, làm việc tại AT & T với tư cách là nhà phân tích tài chính, tôi độc thân không có con Translate to English
 Looking For:  Tôi đang tìm kiếm một người đàn ông sẽ yêu tôi vì tôi là ai và không chỉ là một người đàn ông sẽ lừa dối tôi vào mọi lúc và giả vờ yêu tôi mỗi khi chúng tôi cùng n,Nguyenlevi2408@gmail.com Translate to English

Back | Send Email to Nguyen Levi (ID: 1433485)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.