Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433501 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nmhuy75 - ID: 1433501
 IP & Posted by:  123.20.184.157 on May 16, 2018 at 1:59am
 Updated by:  May 16, 2018 at 3:30am
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Vancouver
 Country:  Canada
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Architect
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Money + Honey + Baby => Family Happiness Translate to English
 Free Time:  Khi rảnh tôi thích nhâm nhi một tách coffee nóng không đường cùng với những bản nhạc Trịnh không lời. Thỉnh thoảng nếu có thời gian thì chay xe ra biển đi dạo để cảm thấy thoải mái hơn Translate to English
 I Am:  Tôi là một người khó tính trong công việc ,vui vẻ với bạn bè và chân thành trong tình cảm Translate to English
 Looking For:  Chỉ đơn giản là 2 chữ " Chân thành " Translate to English

Back | Send Email to nmhuy75 (ID: 1433501)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.