Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433505 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nmhuy752 - ID: 1433505
 IP & Posted by:  58.187.168.30 on May 16, 2018 at 3:14am
 Updated by:  May 16, 2018 at 4:21pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Vancouver
 Country:  Canada
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kiến trúc sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đây là tên lừa đảo ngoạn mục nhất tôi từng thấy. Translate to English
 Free Time:  Ngọt ngào....và dối trá...chuyên nghiệp Hắn có nhìu ho sơ và ghi giống nhau Translate to English
 I Am:  Tôi là một người bị hắn lừa Không mất tiền mà mất thời gian và niềm tin. Translate to English
 Looking For:  Hắn! Translate to English

Back | Send Email to nmhuy752 (ID: 1433505)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.