Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433570 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh thuy 1979 - ID: 1433570
 IP & Posted by:  1.54.25.39 on May 17, 2018 at 7:06am
 Updated by:  September 22, 2018 at 2:04am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Thành phố hcm
 State/Province:  Tasmania
 Zip:  Việt nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Lam nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim bạn để chia sẽ vui buồn có nhau , nếu hợp tiến xa hơn ,vì cũng đã lớn nen mong tìm dc người bạn đời thật sự iu thương mình Translate to English
 Free Time:  Xem phim ,đọc sách ,làm việc nhà . Translate to English
 I Am:  Mình sống hoà đồng với mọi người ,vui vẻ ,sống không cầu kì , dể gần , sống chân thành Translate to English
 Looking For:  Muốn tìm 1 nữa con lại , và chia sẽ buồn vui có nhau ,sống chân thành , ko toan tính , tim bạn đi hết quãng thời gian còn lại . Sẽ noia và tim hỉu nhìu hơn khi nhận dc tin 💜 Translate to English

Back | Send Email to Thanh thuy 1979 (ID: 1433570)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.