Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433667 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

- ID: 1433667
 IP & Posted by:  123.19.41.106 on May 18, 2018 at 11:12pm
 Updated by:  September 7, 2018 at 10:34pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tokyo
 Country:  Japan
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn trở thành đầu bếp , mục tiêu dài cuộc sống hạnh phúc. Translate to English
 Free Time:  Làm cái gì mình thích hoặc ngủ Translate to English
 I Am:  Đơn giản,,,,, Translate to English
 Looking For:  Một người bạn, ,,, hì hì. Cảm ơn bạn đã đọc hồ sơ của mình. Translate to English

Back | Send Email to Tú (ID: 1433667)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.