Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433727 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Trâm - ID: 1433727
 IP & Posted by:  1.52.37.169 on May 20, 2018 at 12:29am
 Updated by:  May 20, 2018 at 1:57am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Nấu ăn, nghe nhạc, du lịch. Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, thân thiện. Translate to English
 Looking For:  Cần tìm người bạn có tính tình vui vẻ, chân thành, biết chia sẻ có thể cùng nhau đi hết con đường còn lại của cuộc đời. Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Trâm (ID: 1433727)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.