Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433794 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Võ Ngọc Yến - ID: 1433794
 IP & Posted by:  115.72.103.79 on May 20, 2018 at 11:13pm
 Updated by:  November 1, 2018 at 6:46pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bến Tre
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu đi đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, xem phim Translate to English
 I Am:  Hòa đồng, nghiêm túc, sông nội tâm Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc, có mục tiêu và định hướng lâu dài, có khả năng lo lắng, bảo vệ cho tôi Translate to English

Back | Send Email to Võ Ngọc Yến (ID: 1433794)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.