Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433870 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Ngọc - ID: 1433870
 IP & Posted by:  14.187.37.103 on May 22, 2018 at 4:00am
 Updated by:  May 23, 2018 at 12:50am
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn sinh sống ở những đất nước tự do và văn minh Translate to English
 Free Time:  Chơi game,ngủ, thể dục, shopping Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hoà đồng, dễ hoà nhập Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông tâm lí biết lắng nghe và thông cảm. Có công việc và thu nhập ổn định Translate to English

Back | Send Email to Kim Ngọc (ID: 1433870)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.