Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433981 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

blue_sky - ID: 1433981
 IP & Posted by:  1.52.39.194 on May 24, 2018 at 1:21am
 Updated by:  May 24, 2018 at 2:07am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đọc sách, xem phim, nấu ăn... Translate to English
 I Am:  trầm tính, hiền, giản dị, hoà đồng với mọi người. Translate to English
 Looking For:  Chung thuỷ, điềm tĩnh, có trách nhiệm, một người đem đến cảm giác bình yên... Translate to English

Back | Send Email to blue_sky (ID: 1433981)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.