Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433989 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dieu Nguyen - ID: 1433989
 IP & Posted by:  14.187.183.57 on May 24, 2018 at 4:07am
 Updated by:  July 5, 2018 at 6:00am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Quản lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi muốn tìm hiểu và kết hôn với người đàn ông biết chia sẻ quan tâm đến cuộc sống gia đình Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, du lịch, chăm sóc gia đình Translate to English
 I Am:  Tôi hoà đồng, vui vẻ, biết các công việc gia đình... Translate to English
 Looking For:  Loading... Translate to English

Back | Send Email to Dieu Nguyen (ID: 1433989)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.