Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434071 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

CỬU LONG - ID: 1434071
 IP & Posted by:  115.76.144.131 on May 25, 2018 at 8:06am
 Updated by:  May 26, 2018 at 5:11am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kinh doanh và thành công Translate to English
 Free Time:  Thể thao, chạy bộ, bơi lội, nghe nhạc, đọc sách và ngắm cảnh Translate to English
 I Am:  Chân thành, nhẹ nhàng, có khiếu hài hước Translate to English
 Looking For:  Đơn giản, chung tình và không đặt vật chất trên tình cảm! Translate to English

Back | Send Email to CỬU LONG (ID: 1434071)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.