Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434108 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phuong Anh - ID: 1434108
 IP & Posted by:  103.199.55.55 on May 25, 2018 at 9:27pm
 Updated by:  November 16, 2018 at 5:11pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cần có một gia đình hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Đọc báo,nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Là một người sống đơn giản Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc trong tình yêu,không lăn nhăn,không rượu chè Translate to English

Back | Send Email to Phuong Anh (ID: 1434108)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.