Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434297 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kenny - ID: 1434297
 IP & Posted by:  27.75.214.8 on May 29, 2018 at 2:33am
 Updated by:  May 29, 2018 at 5:05am
 Gender:  Gay
 Age:  28
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Cashier
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đi du lịch khắp nơi !!! Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc,chơi game .... Translate to English
 I Am:  Cái gì cũng trung trung, không có cái gì trội nên ế dài dài , mình là Bottom ! Translate to English
 Looking For:  Mình muốn kiếm người yêu, một mối quan hệ lâu dài ai có ý định quất xong zong thì mình không phải là mục tiêu đâu !!! Translate to English

Back | Send Email to Kenny (ID: 1434297)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.