Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434440 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

LÊ HÙNG - ID: 1434440
 IP & Posted by:  116.118.9.231 on May 31, 2018 at 9:59am
 Updated by:  May 31, 2018 at 10:09am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP Hồ Chí Min
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  y dược
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  làm tốt công việc hiện tại , giúp đỡ được thật nhiều người theo khả năng của mình , hạnh phúc sẽ đến với mình .. Translate to English
 Free Time:  đọc sách , cà phê , đi chơi với bạn , chơi thể thao , làm mhững gì mình thích .. Translate to English
 I Am:  chân tình , hài hước .. ..dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời .. Translate to English
 Looking For:  thân tình , đơn giản ... Translate to English

Back | Send Email to LÊ HÙNG (ID: 1434440)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.