Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434720 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ho van minh - ID: 1434720
 IP & Posted by:  14.191.138.86 on June 4, 2018 at 7:10am
 Updated by:  September 13, 2018 at 5:23am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Kỹ Thuật
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái, kết hôn nghiêm túc Translate to English
 Free Time:  Âm nhạc, đoc sách, bơi lội Translate to English
 I Am:  Giản dị và tâm lý ham học hỏi... bạn tự cảm nhận. Translate to English
 Looking For:  Thích hợp với mình.. nhân hậu. Translate to English

Back | Send Email to ho van minh (ID: 1434720)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.